Informatie voor besturen

Sinds augustus 2020 zijn wij als samenwerkende partners (stichting Fedra, Atlant en pabo Inholland Haarlem) aspirant opleidingsschool. In 2024 zullen wij worden geaccrediteerd. De opleidingsschool breidt jaarlijks uit doordat besturen uit de regio toetreden met leerteams. Een overzicht van alle besturen die zijn toegetreden vindt u via deze link. De overheid verwacht dat in 2030 alle studenten opgeleid worden in partnerschappen. Binnen onze opleidingsschool zijn deze twee processen van belang. Enerzijds het uitbreiden van ons partnerschap en anderzijds de accreditatie in 2024. Het maakt dat kwaliteit en het behoud hiervan prioriteit heeft en voorgaat op kwantiteit. De groei van ons partnerschap is onderwerp van gesprek in het regionetwerk.

Toetreden tot de Opleidingsschool IJmond
Wilt u als bestuur toetreden tot de Opleidingsschool IJmond? Wij gaan dan graag in gesprek over de mogelijkheden. Bij toetreding bekijken wij onder andere de geografische ligging van de scholen van het bestuur, kwaliteit, beschikbaarheid van ruimte, enzovoort. Het besluit van toetreding wordt genomen door de stuurgroep van de Opleidingsschool.