Informatie voor scholen

Wat ons kenmerkt is een hechte samenwerking tussen opleiding en praktijk. Wij voelen gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding van onze studenten. Studenten die worden opgeleid in de Opleidingsschool volgen deels hun opleiding in de praktijk. Het aantal dagen dat studenten in de praktijk leren, verschilt per leerjaar. Stage en het leren vinden plaats in leerteams.
Wat betekent het als jouw school gaat toetreden tot de Opleidingsschool?
Allereerst is daar al een proces aan vooraf gegaan. Het bestuur van jouw school heeft al aangegeven dat zij willen toetreden, de stuurgroep van de Opleidingsschool heeft ook besloten dat jouw bestuur kan aansluiten en het bestuur heeft jouw school aangewezen als toetredende school voor een leerteam. Als dit proces is gelopen, komen de programmaleiders ook kennismaken met de directie van de school en heeft het team informatie gekregen over het toetreden. Het toetreden tot de opleidingsschool betekent dat de basisschool (of twee kleinere basisscholen) een leerteam gaan begeleiden, dat jullie dus gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de opleiding van studenten. Een leerteam is een groep van ongeveer vijftien studenten.
Als jouw school gaat toetreden betekent dit dat leerkrachten een extra taak krijgen, namelijk die van schoolopleider of praktijkcoördinator (link naar Lerarenopleiders). Een mooie uitdaging voor leerkrachten die hun vak graag met studenten willen delen! Iedere schoolopleider krijgt hiervoor FTE beschikbaar. In de gesprekken met de programmaleiding wordt het bestuur en de directie van jouw school hierover geïnformeerd. Een leerteam op jouw school, betekent dat er een groep studenten twee dagen in de week op school aanwezig zijn. Zij leren van en in de praktijk en jouw team kan daarin een belangrijk aandeel zijn. Ook kan het team van de basisschool leren. Op de huidige praktijkscholen zien we dat teams door de inhoud van de studie ook met elkaar hierover in gesprek gaan.
Twee keer per jaar ontmoeten alle partners elkaar tijdens de opleidingsdag. Tijdens deze opleidingsdagen gaan we met elkaar in gesprek over samen opleiden. Het doel van deze dagen is om met de visie als uitgangspunt onze kwaliteit te blijven verbeteren.

Informatie leerteam jaar 3/4