Het ontwikkelteam
Het ontwikkelteam bereidt in dialoog met alle betrokkenen de implementatie van het (project)plan voor en maken de implementatie van het samen opleiden mogelijk. Het team doet beleidsvoorstellen. Beleid wordt door het ontwikkelteam verder uitgewerkt en waar nodig brengt zij de gevolgen voor professionalisering, personeelsbeleid en organisatie in beeld en zorgt ervoor dat deze uitgevoerd kunnen worden. Het ontwikkelteam is tevens nauw betrokken bij het uitwerken en zorg dragen voor de kwaliteit.
Ontwikkelteam 

 

  • Lisa Kramer
  • Mieke Alkemade
  • Helene Engelen
  • Patricia Hille
  • Tanja Hollenberg
  • Bianca Hooning
  • Marjolijn Janssen
  • Gracia Ori