De ontwikkelteams
De ontwikkelteams bereiden in dialoog met alle betrokkenen de implementatie van het (project)plan voor en maken de implementatie van het samen opleiden mogelijk. De teams doen beleidsvoorstellen. Beleid wordt door het ontwikkelteam verder uitgewerkt en waar nodig brengen zij de gevolgen voor professionalisering, personeelsbeleid en organisatie in beeld en zorgen ervoor dat deze uitgevoerd kunnen worden. De ontwikkelteams zijn tevens nauw betrokken bij het uitwerken en zorg dragen voor de kwaliteit.
Ontwikkelteam voltijd

 

 • Lisa Kramer
 • Mieke Alkemade
 • Helene Engelen
 • Patricia Hille
 • Tanja Hollenberg
Ontwikkelteam varianten

 

 • Madeleine Vreeburg
 • Mieke Alkemade
 • Marjolijn Janssen
 • Patrica Hille
 • Hans van Eerden
 • Bianca Hooning