De stuurgroep is als volgt samengesteld:

Erwin Boom – voorzitter college van bestuur,  stichting Fedra

Annemarie Trouw – voorzitter college van bestuur stichting Atlant

Wilbert Zwanenburg – opleidingsmanager Pabo en AD PEP Pabo Inholland Haarlem

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het projectplan en de kwaliteit van de opleidingsschool. Naast het realiseren van het projectplan, draagt de stuurgroep ook de verantwoordelijkheid voor de uitbreiding. Het doel van de uitbreiding is uiteindelijk in 2030 100% van de studenten samen op te leiden. De uitbreiding van de Opleidingsschool is met name aan de orde in het regio overleg. Dit netwerk is sinds het schooljaar 2022-2023 in ontwikkeling.

De stuurgroep heeft maandelijks overleg met de programmaleiding. Zij maken in dit overleg afspraken over inzet, voortgang en kwaliteit.

  • Erwin Boom
    Stichting Fedra
  • Annemarie Trouw
    Atlant Basisonderwijs
  • Wilbert Zwanenburg
    Pabo Inholland