Stukje historie

In 2013 zijn wij, pabo Inholland Haarlem, stichting Fedra en stichting Atlant,  al gestart met Opleiden in de School. We intensiveerden onze samenwerking door studenten te plaatsen op basis van leervragen en onze programma’s beter op elkaar af te stemmen. Er werden schoolopleiders aangesteld die praktijkbegeleiders gingen ondersteunen in het begeleiden van studenten. Basisscholen zijn op deze manier steeds meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor opleiding van de studenten. Dit levert ons steeds betere leerkrachten en dus steeds beter onderwijs!

Sinds november 2020 hebben wij de subsidie mogen ontvangen om onze Opleidingsschool verder te ontwikkelen naar een volwaardige organisatie. In 2024 krijgen wij de mogelijkheid om geaccrediteerd te worden.