Lerarenopleider

Bovenschools opleiders

De bovenschools opleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van de praktijkbegeleiders en het plaatsen van en beoordelen van studenten, heeft een centrale rol in de voorbereiding van praktijkbegeleiders en schoolopleiders van basisscholen die gaan participeren. Zij zijn tevens nauw betrokken in de organisatie van de thema-praktijkdagen.

Schoolopleider

De schoolopleider is een leerkracht die binnen de basisschool (of basisscholen) een leerteam begeleidt. De schoolopleider is de spil in de basisschool wat betreft samen opleiden. De schoolopleider is regelmatig in gesprek met de directeur, met de praktijkbegeleiders, met de studenten, met startende leerkrachten, met de collega’s op de pabo en met de bovenschools opleider. Samen met de instituutsopleider verzorgen zij het aanbod op de begeleide praktijkdagen en bewaken ze same de kwaliteit van het opleiden van het eigen leerteam. Een veelzijdige taak dus voor leerkrachten die het als uitdaging zien om naast het lesgeven zich ook nog te verdiepen in het opleiden.

Instituutsopleider

De instituutsopleider is een docent van de pabo en is degene die nauw samenwerkt met de schoolopleider. Samen met de schoolopleider verzorgen zij de praktijkdagen voor de studenten. Zij bepalen samen met de schoolopleiders de inhoud van de praktijkdag en beoordelen samen met de schoolopleider de studenten in de praktijk. Tevens monitoren ze de ontwikkeling en studievoortgang van de studenten