De (aspirant) Opleidingsschool IJmond. 


De kwaliteit van onze (aanstaande) leraren staat voorop! Goede leraren worden in ons partnerschap ontwikkeld doordat zij samen leren. Samen leren in ons partnerschap betekent onder andere dat instituut (Pabo Inholland Haarlem) en praktijk (de aangesloten besturen) een krachtige en rijke leeromgeving creëren waarin zij worden voorbereid en ondersteund. In bijgevoegde infographic is uitgewerkt hoe het partnerschap haar missie vormgeeft.