Opleidingsschool IJmond: de kracht van collectief leren

"Hallo meester Mitchell!", roepen een paar kinderen enthousiast wanneer Mitchell Zwart het schoolplein oploopt. "Mijn vorige stageklas", licht Mitchell toe, uiteraard nadat hij vriendelijk terug heeft gegroet. Samen met studiemaatje Eva Barnhoorn en tien andere studenten volgt Mitch zijn stage binnen een leerteam van de Opleidingsschool IJmond. Een project van de Pabo van Inholland Haarlem waarin het collectief leren centraal staat. Mitchell en Eva zijn bijzonder enthousiast over de opzet, die volgens hen grote meerwaarde heeft ten opzichte van de ‘klassieke’ individuele stage."Er lopen hier zes eerstejaars en zes tweedejaars tegelijk stage", vertelt Eva. "Daarnaast hebben we gezamenlijk een praktijkdag, samen met de instituutsopleider van Inholland en de schoolopleider van Panta Rhei. Daar hebben we bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiding, contact met onze mentor, het doornemen van theorie en peerfeedback. Verder bespreken we alles wat op dat moment speelt en waar we tegenaanlopen. En we zitten in een gebouwtje tegenover de stageschool, dus we kunnen gemakkelijk even oversteken. Bijvoorbeeld om aan de slag te gaan met je leerwerktaak. Denk aan ‘omgaan met groepsdynamiek’, waarbij je observeert hoe verschillende docenten daar in de klas mee omgaan. Het mooie van de Opleidingsschool is dat we voor zulke dingen altijd bij iedereen het lokaal binnen kunnen lopen, omdat je eigenlijk stage loopt op de hele school. Het geeft ook een veel breder beeld van hoe verschillende docenten werken."

Het is fijn om binnen het leerteam te kunnen delen waar je moeite mee hebt en te horen hoe anderen dat zouden aanpakken of je daarbij kunnen helpen.

Mitchell, student Pabo en loopt stage via Opleidingsschool IJmond

Er doorheen gesleept
Binnen het leerteam delen studenten makkelijker waar ze moeite mee hebben en kunnen ze elkaar daarmee helpen. Mitchell: "Een goed voorbeeld is dat ik in het eerste half jaar van mijn stage in groep 3 tegen een paar obstakels aanliep. Ik had moeite met orde houden en de lessen liepen niet. Dat vertelde ik op de praktijkdag en daar hebben we het met elkaar over gehad. Het is fijn om dat te kunnen delen en te horen hoe anderen dat zouden aanpakken of je daarbij kunnen helpen. Zo ben ik op een ruildag meegegaan met de stagiair van groep 5, waar het wel lukte om orde te houden. Dus ik had wel de tools in huis, alleen werkte het bij mijn eigen stageklas niet. Mijn praktijkbegeleiders wisten waar mijn kracht lag en wat mijn zwakte was en konden zo tips geven hoe ik dat in groep 3 in kon zetten. Zo hebben ze me er echt doorheen gesleept, anders was ik waarschijnlijk al gestopt met de opleiding."

"Andersom is het zo dat docenten die wij hebben geobserveerd, ook daadwerkelijk wat doen met de feedback die wij hen geven. Of met onze bijdrage op de casussen die op de praktijkdag worden besproken. Verder was het heel prettig dat de school voor ons een soort sociaal vangnet was in coronatijd. Zo zagen we tenminste nog wat studiegenoten en hadden we tussen de schoolactiviteiten door informeel contact, dat heb ik wel gemist bij het online onderwijs. Het was echt het uitje van de week om hiernaartoe te gaan."

Heen en weer peddelen
De kracht van collectief leren, het is een punt dat Mitchell en Eva meerdere keren benoemen. Eva: | Ik volg de versnelde variant van de Pabo, wat inhoudt dat ik jaar 2 en 3 in één studiejaar doe. Na drie maanden stage in groep 8 ging ik daarom over naar groep 4. Alleen was ik nog bezig om wat dingen in groep 8 af te ronden en zodoende moest ik veel heen en weer peddelen. Dat gaf onrust, bij mij maar ook bij de kinderen. Een jongetje was me vervolgens zó aan het uittesten, dat de rest van de klas daar in meeging. Zo kwam ik niet toe aan de klas leren kennen, structuur krijgen, orde houden, enzovoorts. Ik had nog nooit eerder moeite gehad met orde houden en dacht 'hoe kan dit?!'."

"Toen we dat bespraken gaf een andere student, die deze klas al kende, de tip om juist in de band met die ene jongen te investeren. Het was in het begin even zoeken naar momenten waarop ik hem complimenten kon geven, maar het lukte en geleidelijk aan hebben we een band opgebouwd waardoor het in die groep uiteindelijk heel goed is gelopen. Heel fijn om zo’n ‘eenvoudige’ en praktische tip te krijgen die zo goed werkt. En een mooi moment van zelfreflectie."

"Deze manier van stagelopen heeft zeker een meerwaarde ten opzichte van de individuele stage. Het is gewoon een heel fijn opleidingssysteem." 

Eva, student versnelde variant Pabo Inholland Haarlem

Bij elkaar blijven
Hoewel Eva dus al een paar maanden in groep 4 stond, werd ze ook nog gevraagd voor het traditionele slotkamp van groep 8. Nauwelijks terug daarvan, stonden de deadlines voor de deur om alles in te leveren om het studiejaar goed en tijdig af te ronden. Dat lukte zowel Eva als Mitchell, en de twee zijn vol vertrouwen dat ze verdergaan naar het volgende studiejaar. Voor Mitchell is dat het derde jaar, voor Eva het vierde en laatste jaar. Mitchell: "Er wordt gekeken of we als groep bij elkaar kunnen blijven bij een andere school binnen Fedra, de scholengroep waar Panta Rhei onderdeel van is. In ieder geval willen we allebei verder binnen het concept van de Opleidingsschool."Eva: "Dit eerste jaar was natuurlijk een pilot en soms was het een beetje zoeken en aftasten hoe alles aangepakt moest worden. Maar ik vind deze manier van stagelopen zeker een meerwaarde hebben ten opzichte van de individuele stage en ik weet zeker dat als hier twee andere studenten geïnterviewd werden, die hetzelfde hadden gezegd. Het klinkt misschien een beetje slijmerig, maar dit is gewoon een heel fijn opleidingssysteem. En het is extra leuk dat we zo’n hechte groep hebben, wij gaan deze zomer zelfs met zijn zessen op vakantie!"