Programmaleiding

Hans van Eerden – programmaleider varianten en docent muzikale vorming pabo

Lisa Kramer – programmaleider voltijd en docent pedagogiek pabo

Mieke Alkemade – programmaleider Opleidingsschool IJmond namens stichting Fedra en Atlant


De programmaleiders begeven zich vooral op het strategische niveau van de opleidingsschool. Hebben een regisserende, coördinerende en voorwaardenscheppende rol.
Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en ontwikkeling van het partnerschap in opdracht van de stuurgroep van het partnerschap en zijn de schakel tussen het strategische, tactische en operationele niveau van de opleidingsschool.
De programmaleiders hebben een belangrijke rol in de kwaliteit van de Opleidingsschool. Tevens dragen zij actief bij aan de verbinding van alle rollen binnen de opleidingsschool, zowel binnen het partnerschap, de regio als bovenregionaal.

  • Lisa Kramer
    Pabo INholland
  • Mieke Alkemade
    Opleidingsschool IJmond