De adaptieve professional die collectief leert

De Opleidingsschool IJmond leidt leraren op tot vakmensen. Zij weten hoe zij een groep leerlingen tot hun recht moeten laat komen en zij leveren een bijdragen aan de onderwijsontwikkeling binnen een school. Deze adaptieve vaklieden zijn continue gericht op het geven, vragen en ontvangen van feedback om zichzelf, de leerlingen en hun collega’s te stimuleren tot ontwikkeling.

Wij leiden adaptieve professionals op die:

- Actief leren, gebruik maken van hun omgeving, leren eigen keuzes te maken en breiden hun handelen uit door te leren in deze omgeving.

- Kritisch reflecteren op hun eigen pedagogisch en didactisch handelen en bezitten op deze manier een scala aan interventiemogelijkheden om het leren van kinderen te verbeteren.

- Samen met professionals en andere lerenden leren.

- Up-to-date evidence based geïnformeerd zijn en zetten deze kennis en vaardigheden op onderzoekende wijze in om tot oplossingen voor vraagstukken te komen.

- Teamspelers zijn en goed kunnen samenwerken en communiceren met de diverse partijen om hun heen.