Tijdens de praktijkdag werk je samen met de lerarenopleiders en je medestudenten aan je professionele identiteit en je onderzoeksvaardigheden. De praktijkdagen vinden om de week plaats. Het leerteam komt dan samen in een ruimte in of in de buurt van de opleidingsschool. De dag start vaak met het doornemen van de laatste stagedag. Aansluitend vindt er in de ochtend de open-deuren-opdracht plaats. Alle studenten observeren dan aan de hand van een onderzoeksvraag of kijkopdracht in alle groepen van de school. Of als de vraag zich richt op een bouw, dan alleen in de betreffende bouw.

Een mooi voorbeeld: De studenten observeren hoe de leerkracht werkt aan de relatie met zijn/haar leerlingen in de klas. Tijdens de pedagogieklessen hebben ze informatie ontvangen over het belang van een goede relatie met de leerlingen. We noemen dit een open-deuren-opdracht. Vervolgens wordt deze opdracht geëvalueerd met het hele leerteam en met de betreffende leerkrachten. Zo leert iedereen van en met elkaar.

Op deze manier wordt de kennis van de pabo direct in de praktijk bekeken. Ook kijk je niet alleen in jouw stageklas, maar in alle groepen van de school. Je wordt dus door vele verschillende leraren opgeleid.  Ook de deeltijdstudenten vormen een leerteam. Hiervoor zijn 4 thema-praktijkdagen ingeroosterd waarbij in leerteams onderzocht wordt hoe het theoretisch deel aansluit bij de praktijk. Een voorbeeld van hoe een thema-praktijkdag eruit kan zien:

Dagdeel theorie verzorgd door (eigen) leerkrachten met een expertise vanuit de opleidingsschool of/en door Pabo docenten.

Dagdeel praktijk waarbij de koppeling met de eerder verkregen theorie centraal staat, dit kan bestaan uit een observatie of bv. het geven van een les waarvoor het leerteam samen de voorbereiding heeft gedaan.

Nabespreking met leerkracht, studenten en praktijkbegeleider /instituutsopleider over de ervaringen die zijn opgedaan.

Het collectief leren staat centraal en de eerste thema-praktijkdagen zijn goed ontvangen. We blijven met het ontwikkelteam bezig om verder na te denken hoe we samen opleiden in de diverse varianten het beste vorm kunnen geven.