Informatie voor studenten

Voltijd
Je herinnert je vast dat jouw leerkracht op de basisschool van alles iets afwist. Van taal, rekenen, lezen en schrijven. En ook van wereldoriëntatie, muziek en geschiedenis. Op de pabo komen al deze vakken voorbij. Jouw basiskennis is snel weer up-to-date, zodat je de stof goed aan kinderen kunt overbrengen, hoe verschillend hun achtergrond ook is.
Daarnaast staat jouw ontwikkeling als persoon centraal. Want je moet stevig in je schoenen staan voor de klas. Hoe ga je om met onverwachte situaties? Dat leer je niet uit een boekje, dat leer je door te doen. Vandaar dat je veel stage loopt; elk halfjaar geef je les aan een andere groep. In het eerste jaar loop je op donderdag stage en ben je ook op vrijdag op een basisschool om samen met je klasgenoten te leren in de praktijk.

Voor de klas staan
In vier jaar word jij klaargestoomd om voor de klas te staan in het basisonderwijs. Je mag dan lesgeven aan kinderen in de groepen één tot en met acht (kinderen van vier tot en met ongeveer twaalf jaar). En aan leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs (vmbo).

Studievormen
- Theorie
Je doet kennis op met colleges, weblectures en zelfstudie. De collegestof sluit je af met een tentamen, opdracht, verslag of presentatie.
- Praktijk
Voor de klas gebeurt het. Daar leer je je leerlingen en jezelf goed kennen. Je loopt elk halfjaar stage, steeds in andere groepen. Ook verander je geregeld van praktijkschool, zodat je je voorkeuren voor typen onderwijs en scholen leert kennen.
- Projectmatig werken in een leerteam
Je werkt veel samen met studiegenoten, ondersteund door een begeleider van Inholland en een begeleider vanuit de basisschool. Zo leer je elkaar feedback geven en kritisch te kijken naar je eigen handelen: een onmisbare vaardigheid als leerkracht.
- Onderzoek
Je leert onderzoek doen in het basisonderwijs. De onderzoeken zijn praktisch van aard. Zo kun je onderzoek naar manieren om de dag de starten of manieren om kinderen klaar te laten zitten voor je les.

Voor meer informatie klik hier:
De opleiding - Hbo-opleidingen Hogeschool Inholland

In studiejaar 2022-2023 wordt op de Pabo gestart met een pilot Leerlijn Praktijk Samen Opleiden. Deze is ontwikkeld door een werkgroep waaraan studenten, docenten en de praktijk deel genomen hebben.
De probleemverkenning die gedaan is binnen de huidige leerlijn slb-praktijk, de veranderende visie op het opleiden van studenten vanuit partnerschappen Samen Opleiden/opleidingsscholen en de ervaringen, hebben geleid tot de leerlijn Praktijk Samen Opleiden. In deze leerlijn wordt de professionele ontwikkeling van de student vormgegeven in de driehoek van student, school en opleidingsinstituut.

Voor meer informatie:
Infographic leerlijn praktijk Samen Opleiden 22-23.pdfInformatie voor studenten

Leerteam 1/2

Leerteam 3/4