Voor je kan afstuderen aan de pabo, moet je aantonen dat je over “onderzoekend vermogen” beschikt. Dit doe je door een afstudeeronderzoek uit te voeren, waarbij je aan de slag gaat met een probleem vanuit het werkveld. Binnen Opleidingsschool IJmond voer je dit afstudeeronderzoek uit in een onderzoeksleergemeenschap (OZL). Een OZL vertrekt altijd vanuit een vraag van een basisschool, bijvoorbeeld: “hoe kunnen we de motivatie van onze leerlingen stimuleren?” of ”wat is voor onze school een passende aanpak om de vaardigheid ‘kritisch luisteren’ bij onze leerlingen te verbeteren?".

Een groepje studenten en enkele leerkrachten die werken op de basisschool, gaan samen met elkaar op zoek naar een passend antwoord op die vraag. Zij worden tijdens de bijeenkomsten intensief begeleid door pabo-docenten. Aan het eind van dit traject, presenteren de deelnemers hun conclusies aan de basisschool, zodat zij de adviezen of oplossingen in kunnen zetten om het onderwijs te verbeteren.