In de opleidingsschool voor de studievarianten komen de leerteams een aantal keer per schooljaar samen. Vier keer is er voor de opleidingsschool een thema-praktijkdag waarbij een onderwerp vanuit de theorie en de praktijk een dag centraal staat. Dit onderwerp wordt uitgewerkt in leerteams (collectief leren). Elk leerteam ziet elkaar daarnaast nog een aantal keer om het onderwerp van de thema-praktijkdag verder uit te diepen of collegiale-consultatie.

De onderwerpen die gekozen worden voor de thema-praktijkdagen maken deel uit van het pabo curriculum. Zo zijn dat in studiejaar 2021-2022 ‘effectieve leerkracht communicatie’, ‘differentiatie in de rekenles’ en ‘lesson-study’.

Zo koppel je dus veel theorie aan praktijk en omgekeerd, praktijk koppel je aan de theorie. En dat is een heel krachtige/prachtige manier van leren!

Voor meer informatie klik hier:
Pabo in deeltijd - Hogeschool Inholland