In de opleidingsschool voor de studievarianten komen de leerteams een aantal keer per schooljaar samen. Vier keer is er voor de opleidingsschool een thema-praktijkdag waarbij een onderwerp vanuit de theorie en de praktijk een dag centraal staat. Dit onderwerp wordt uitgewerkt in leerteams (collectief leren). Elk leerteam ziet elkaar daarnaast nog een aantal keer om het onderwerp van de thema-praktijkdag verder uit te diepen of collegiale-consultatie.

De onderwerpen die gekozen worden voor de thema-praktijkdagen maken deel uit van het pabo curriculum. Zo zijn dat in studiejaar 2021-2022 ‘effectieve leerkracht communicatie’, ‘differentiatie in de rekenles’ en ‘lesson-study’.

Zo koppel je dus veel theorie aan praktijk en omgekeerd, praktijk koppel je aan de theorie. En dat is een heel krachtige/prachtige manier van leren!

Voor meer informatie klik hier:
Pabo in deeltijd - Hogeschool Inholland

In studiejaar 2022-2023 wordt op de Pabo gestart met een pilot Leerlijn Praktijk Samen Opleiden. Deze is ontwikkeld door een werkgroep waaraan studenten, docenten en de praktijk deel genomen hebben.
De probleemverkenning die gedaan is binnen de huidige leerlijn slb-praktijk, de veranderende visie op het opleiden van studenten vanuit partnerschappen Samen Opleiden/opleidingsscholen en de ervaringen, hebben geleid tot de leerlijn Praktijk Samen Opleiden. In deze leerlijn wordt de professionele ontwikkeling van de student vormgegeven in de driehoek van student, school en opleidingsinstituut.

Voor meer informatie:
Infographic leerlijn praktijk Samen Opleiden 22-23.pdf