Praktijkdagen

Op vrijdag vinden om de week de zogenoemde praktijkdagen plaats. Het leerteam komt dan samen in een ruimte in of in de buurt van de opleidingsschool. De dag start vaak met het doornemen van de laatste stagedag. Aansluitend vindt er in de ochtend de open deuren opdracht plaats. Alle studenten kijken dan aan de hand van een onderzoeksvraag of kijkopdracht in alle groepen in de school. Of als de vraag zich richt op een bouw, dan alleen in de betreffende bouw.
Een mooi voorbeeld is het kijken naar hoe de leerkracht aan de relatie werkt met leerlingen in de klas. De studenten hebben tijdens de pedagogiek lessen informatie ontvangen over hoe belangrijk het is dat je een goede relatie opbouwt met de kinderen in je klas. Tijdens de open deuren opdracht kijken de studenten uit het leerteam in alle groepen naar dit specifieke onderwerp. Vervolgens wordt deze opdracht nabesproken met twee docenten als het hele leerteam weer bij elkaar komt.
Op deze manier wordt de kennis van de pabo direct in de praktijk bekeken. Ook kijk je niet alleen in jouw stageklas, maar in alle groepen in de school. Je wordt dus door vele verschillende leraren opgeleid.